Menu Content/Inhalt
首頁

誰在線上

線上沒有任何訪客

線上人數

十個決定上北尖的磯 列印 E-mail
作者 租兒   
1999/10/02, 星期六
十 個 決 定 上 北 尖 的 磯佬
活 動 日 期 :  1999 年  10 月 2 日 (六)
同行釣友 : Ronald, Stanely, Joey & friends

 
Joey 魚 獲  遺 照 (一)
Joey 魚 獲  遺 照 (二)
十月二日既凌晨, 係香港仔出發. 同我一齊有十個人去, 大家係
網上面識既高手就有Ronald同Stanley 二個, 好好彩佢地都係同我一個位.

我地既目的地係北尖, 釣點恕我要保密, 因為我唔知其他人會唔會介意我講出黎. 我地大約六點到去到釣點, 果陣剛剛天光. 開完誘餌同竿就大概六點半. 我地4個人釣同一個位, 果度水流好急, 大家都用左比較負重大既浮波.   我自己就用0.5號波, 二號竿, 3.2號主絲(布線)同三號子線. 釣棚大概係十二尺. 

第一條魚就係果條二斤既石蚌, 係我用蝦仁中既; 條魚食得都算狠, 我一抽就中, 我用左大概二分鐘就上左水. 第二條就係五線火點, 細細條, 不過都幾好食. 之後因水流太急我地就轉左去一個水流較慢既內灣釣, 果度有好多紅尾東, 我仲中左二條烏絲班添, 不過見唔係大條就放番. 果度既魚種非常多, 估計我地一行五人係果度上左差唔多有40種魚. 不過我係果度中得比較大既都只係一條一斤既廉占.

完 
by Joey @ Dec, 1999

 
< 前一個   下一個 >