Menu Content/Inhalt
首頁

誰在線上

線上沒有任何訪客

線上人數

黑手頂蕉事件簿 列印 E-mail
作者 電波釣魚網   
2000/05/05, 星期五
黑手頂蕉事件簿
(文 by cc @ May 2000)

 

十五擊同場加演“黑手頂蕉事件簿“ .......

話說第十五擊收工之際,黑手終於鬆一口氣,就o係碼頭邊放水.....溶性誘餌落海,方位為達文西時計六點二十五分之處。說遲時,那時快,橡根仔不知不覺間已駛著九十匹快艇向碼頭方向衝過來.....

黑手:喂!喂!未掂呀!唔好頂過來呀!

橡根仔:放心啦!頂蕉我好有經驗喎!(橡根仔依舊朝六點二十五分方向衝過來,不偏不倚)

黑手:我果度又冇立足之地,又唔可以上落釣友你仲頂過黎!(黑手大驚,不自覺地轉位,由六點二十五分改為六點半,並倒頭走後兩吋)

橡根仔:Yo!頂蕉喳嘛,駛乜驚呀!(二話不說就朝住六點半方向駛去)

黑手:o也!今次無咯.....

(千鈞一髮之際,黑手掉頭走人,走遲半秒私人碼頭即變飯鏟碼頭,黑仔唔黑得晒,避過一劫!)

後記:話說奇雲某釣友已將整個過程攝入鏡頭,米青彩片段,各位不容錯過!!

 
< 前一個   下一個 >