Menu Content/Inhalt
首頁 arrow 知識 arrow 艇釣入門 arrow 電波艇釣入門 - (7) 注意事項

誰在線上

線上沒有任何訪客

線上人數

電波艇釣入門 - (7) 注意事項 列印 E-mail
作者 總魚神   
2000/07/01, 星期六
任何一種運動或活動都有些事情值得留意一下,釣魚活動亦唔會例外。
 

(a)租艇方面
如果直接在落船地點或碼頭海邊租艇,一定要和艇家講價,佢地通常開價特高,還要講明去何處釣,以免拗,因為有部份艇家冇乜職業操守,為了慳油,根本唔願去遠d及走位,明未!
 

(b)魚絲方面
艇釣最好唔用壓縮絲,尤其深水釣位,一來價錢貴,二來彈性較大,如果水深超過五六十尺完全失去感覺,好似楂住條橡根咁。
 

(c)天氣方面
如果吹東風四級或以上堅持出海,而釣點係東海或東南部通常 都係要走去d避風位釣多肯定,食蕉食到暈。若果五級或以上,根本就不宜出艇免生危險。

天氣不佳,例如狂風雷暴等就要取消釣魚活動,避免意外發生,至於炎熱天氣身體大量流失水份要帶備充足飲料及戴帽等,著鬆身薄長袖衫褲及搽上太陽油以抗猛陽光。
 

(d)身體狀況
有部份人未必可以適應船釣,因為暈船浪,呢樣野認真辛苦又嘔吐又頭暈,最衰有排都未夠鐘走人,簡直活受罪。可以試試落艇前半小時食定暈浪丸或載暈浪手腕,盡量望遠處及唔好食太飽落船。至於有無效就唔多清楚,最好話番俾我知!!

(e)安全問題
最好就要識游泳,常言道欺山莫欺水,尤其是纖維小艇,因為船底是非常濕滑的,有時騰來騰去走動更加要小心。至於自駕小艇落錨就要小心計計位置通常都落在人工石駁,山邊或岩石邊,因水流風浪關係是有機會將小艇沖上石面或撞駁容易發生危險。另外往返途中更要留意航行船隻。
 

(f)操守問題
艇釣時魚勾偶而會勾中漁民放下之網籠延繩釣組或魚網,切記不要破壞或取去魚穫。
 

(g)環保問題
切勿將汽水罐膠袋等廢物棄置海中造成環境破壞污染海床,應離船時把廢物帶走。

至於釣得太細的魚穫應即時放生,絕不可留,避免破壞自然生態,自食其果,引致日後大嘆釣無魚。

 
 
< 前一個   下一個 >