Menu Content/Inhalt
首頁

誰在線上

線上沒有任何訪客

線上人數

電波工作間 列印 E-mail
作者 田中   
2006/09/02, 星期六

今日帶大家參觀下新電波釣魚網既工作間,我同青蛙兩條傻佬就係我辦工室入面構思、策劃同行動。分好
工之後,我地平日各自各努力,星期六青蛙就上黎我公司一齊商討及行動。就係咁,我地經過左連續五、
六個星期既努力,先有呢個仲未完善既新版面同大家見面。
 

 
< 前一個   下一個 >