Menu Content/Inhalt
首頁 arrow 釣遊 arrow 魚排釣遊 arrow 樑仔中牛屎

誰在線上

線上沒有任何訪客

線上人數

樑仔中牛屎 列印 E-mail
作者 電波釣魚網   
1999/11/22, 星期一
樑 仔 中 牛 屎
釣 魚 日 期 :  1999 年  11 月 22 日
釣 友:   樑 仔

 

 
釣 友 樑 仔 , 於 1999 年 11 月 22 日 前 往 某 魚 排 釣 得 牛 屎  數條 .   最 重 的 數 條 重 量 分 別 是 : -
A.  5 斤  2 兩
B.  4 斤 半
C.  3 斤  13 兩
D.  3 斤 7 兩
( 三 斤 以 下 不 作  計 算 )

樑 仔 是 以 筏 竿 作 釣, 各 位 可 從 照 片 中 看 到 他 的 釣 具.  據 他 透 露 , 最 大 的 那 條 只 用 了 六 七 分 鐘 時 間 博 鬥.  而 據聞 那 條 魚 已 交 給 一名 資 深 釣 魚 人 (X 大 俠)  制 作 魚 拓.  

相 信 大 家 最 關 心 的 是 他 的 釣 點 在 那 裡 呢 ?  經 電 波記 者 小 甲 嚴 刑 迫 供 之 下, 仍 未 能 使 他 屈 服 .  只 知 是 西貢 某 暫 不 予 開 放 的 私 人 魚 排 . 

而 樑 仔 已 答 應 日 後 帶 OSF 上 該 排 偷 釣.   侍 網 主甲 釣 了 回 來 後 再 向 各 位  "爆 大 鑊 "! 

樑 仔 又 上 電 視, 又 出 雜 誌, 而 家 又 做 埋 網 上 紅 星, 下 次 見到 佢 , 各 位 記 得 搵 佢 簽 番 個 名 呀! 

 
 
< 前一個   下一個 >