Menu Content/Inhalt
首頁 arrow 釣遊 arrow 內礁、磯邊釣遊 arrow 牛屎炸LaLaLa實錄

誰在線上

線上沒有任何訪客

線上人數

牛屎炸LaLaLa實錄 列印 E-mail
作者 lalala   
2001/10/06, 星期六
《牛屎炸LaLaLa實錄》
日  期 :2001年10月06日 (星期六)
時  間 :17 : 00 ~ 01 : 00
釣  點 :大 嶼 山
釣  法 :磯 釣
釣  手 :Lewis、陳伯、坤哥
釣  餌 :南 極 蝦、青蟲、魚仔、各式各樣
釣  獲 :牛屎、黑沙、黃腳、細鱗、鱸魚、石霎

 

(文: lalala @oct 2001)

 原本今日約左呀然去望東灣磯釣,但係小齊話我知紅排有局,諗諗下好似紅排有境 D 喎!於是就放左呀然飛機......Sorry 呀。原本諗住過夜,但艇家話第二朝有事,於是約一點鐘走。

 五點鐘上到位,亞坤釣右手面大石,我就拍住陳伯一齊釣跳檯位,一起手就連中兩條手板黃腳,跟住再中一條有 D 力,幾好飛既磅頭黃腳。坤同陳伯就有D手板黑沙中下。我又再中一口,收到返腳邊,見到上水都係手板size,點知佢突然之間好Q大力中我落底,( 我心諗~~你咁細條,點解咁大力呢? ) 唔理咁多,同你死過,咦!原來係條大牛屎呀!( 原來陳伯中左條雞泡,兩條絲疊埋左 )度一度 40 cm 呀~~~~呵呵呵!之後開始大流大浪又大湧,再釣都無乜料到,坤同陳伯就有幾條黑沙同黃腳,本來諗住一點轉去第二個岸邊位再釣,於是我就食下野休息陣,到九點幾收埋竿添,差唔多十一點坤又中一口,嘩!大牛屎 38 cm 呀。跟手陳伯又中 34 cm 大牛屎,嘩!咪講笑,再開誘餌再開竿。

 再落中一口好強呀,支竿響晒‘之之’聲,頂呀頂呀,原來係條斤頭細麟呀,好堅好好力。跟住同一個位再中一口又係好大力呀,唔得喇!要俾佢走呀,俾左一手LB佢向出面走,之後再同佢博命!收到腳邊又中落底,唔理咁多,狂收狂頂,卒之收到浮波頂竿頭,鬆小小再頂過,上水喇!大大牛屎呀,42 cm 呀!好好玩呀!呵呵呵!!!開心死呀。咦~~~個浮波上面多左枝浮標既。哈哈~~~又要去魚具店搞搞佢喇。

嗚謝OSF會員 lalala 提供資料與圖片

 
 
< 前一個   下一個 >