Menu Content/Inhalt
首頁 arrow 知識 arrow 艇釣入門 arrow 艇釣技術篇 - (3) 雞魚篇

誰在線上

線上沒有任何訪客

線上人數

艇釣技術篇 - (3) 雞魚篇 列印 E-mail
作者 總魚神   
2001/01/01, 星期一
艇 釣 技 術 篇 (三)
雞 魚 篇
文 : 總魚神 @ Jan 2001


雞 魚 (按 圖 放 大)大 雞 魚

雞魚又名海底雞項‥故名思義,指成群出沒如雞群般。每年四月左右雞魚群從南中國海游向本港外海一帶,如擔干、果洲等首先發現魚,繼而向其他地點擴散,包括沿岸、山邊、棑口等水質較佳地點…火石洲、橫洲、蒲台、螺洲等。雞魚通常甚少單獨游動,往往箕群出現,巡游於海底珊瑚礁石區外圍邊緣,追捕蜉蝣生物;釣友一經發現雞魚開口,往往全艇釣手可以同時扯到手起手落,大可過足手癮。在深水棑口所釣到的多數是六至八兩中雞,三幾拾斤收穫是很常見的,可惜其食味亦很〔雞〕…清蒸冇魚味、煲湯又唔甜,完全不佩其靚仔外形。不過體型過斤或以上既舊水大雞食味就截然不同,頗有一般大魚既食味。

呢種魚最喜歡在棑口高石的邊緣活躍打轉,當造期釣者往往會隻合數艇之力,將數艇盡量靠緊企圖吸引散開之雞群靠攏在一起,因為艇多絲自然多,餌食就更多更集中;群棲魚往往團體行動時警戒心會降低,受競爭心理影響而彼此搶餌覓食。


西 貢 艇 釣 釣 點 - 長 頁 岩
很多時四五隻纖維艇聚在一起勁釣,手起手落之際要提防〔挾手〕,因埋堆時經常釣到用腳撐開艇,從兩艇之間小隙下絲,都可謂過癮之至。再者釣雞魚千祈唔好怕羞離開艇群,離開艇群等於遠離魚群,怎會得食丫、人家釣到笑,你就一條都冇得個睇字,一於迫埋去照砌。順帶一提就算同一棑口,亦有個別位置是特別聚魚的,故此可以在特定地點落錨作釣;有些職業手更一艇落雙錨準心水位置、即雙錨繩呈現丫字狀、做到真真正正控制釣艇位置。


西 貢 艇 釣 釣 點 - 鎖 匙 門

釣法非常簡單,正如艇家教落:用企頭絲擰鉈鉛帶雙勾一上一下,餌用神仙肉即可;要留意魚勾不可太墮底,應帶起多少佩合其活躍高度,大致離底四五尺左右,或者輕輕扯動魚絲以加強吸引力。值得一提雞魚食餌食到入扣及需要解壓機會甚微〔就算六七十尺深亦然〕,有別於其他魚種;因咀形細夾薄,一經發覺就餌動作如泥或小雜魚般微啄輕啜,〔妹妹下〕咁即可揪絲,雖不中亦不遠矣。留意:雞魚食餌動作並不像一般雜魚有扯絲、沉或後座等;如發覺有力扯絲咁就恭喜晒…肯定過斤大雞或中其他雜魚,很多時雞魚群中爭餌混雜有細鱗、沙或牙點等。另外雞魚體型扁闊,阻水力強,扯魚時不可過度用力,因咀薄又有時會孖勾齊中,提防〔爆咀〕走雞。開口時間正如一般魚類是有定時的、並非見餌就大咬,轉流時段亦是最佳時刻。當造期一般到秋季止,不過冬水所釣到的〔散雞〕通常都達到拾餘兩或以上;盛夏夜在外海山邊亦可發現魚。可惜呢幾年雞魚並不大造,可能像農產品般時豐收時而失收,除偶而撞一兩群外,與三年前釣況相去甚遠。


西 貢 艇 釣 釣 點 - 燕 子 崖

介紹一釣雞魚〔勁密口〕地點…擔干山:數年前當造期作釣,幾乎每一釣點都聚有雞魚,多數職業釣手在此搵食,扯雞魚係以〔擔〕計,埋堆艇群平均每隻起百斤至百三四拾斤不等。不過今年所遇到的雞群體型亦有別於往年,過往釣開最多既六七兩中雞少;反而很多十餘兩至二斤餘之大雞及二三兩既雛雞,比例上就像老中青三代……唔見左〔中間〕果代。

 
 
< 前一個   下一個 >