Menu Content/Inhalt
首頁 arrow 釣遊 arrow 中國、台灣、澳門釣遊 arrow 深圳東湖台釣釣遊團 (外傳)

誰在線上

線上沒有任何訪客

線上人數

深圳東湖台釣釣遊團 (外傳) 列印 E-mail
作者 電波釣魚網   
2002/03/23, 星期六
《電波深圳東湖台釣釣遊團~外傳》
日  期 :
 2002 年 3 月 23 日 (初十) 星期日
時  間 :
 09 : 00 - 17 : 00
釣  點 :
 深 圳 東 湖 公 園
釣  法 :
 台 釣
釣  手 :
 90,123456,了神,柏柏,TO,黑咪仔,Joey,川川,
 高高, Cal,kk,釣蟹,釣蟹friend,如夢,牛牛,
 6仔,Angel,吳顯和
釣  餌 :
 3 ~ 4 種 mix

 

製作部留言

在製作今次報告時收到很多活動相片;但在製作台釣報告時發覺版位所限不能刊出,這樣會十分可惜,現特別製作本外傳而外傳會以相集刊出。

 

牛 牛 你 牛 一 啦 ~ ! 又 大 一 歲 啦 !
Cal 仔 又 俾 仔 攪 啦 !
我 係 高 高 摸 摸 個 頭 就 好 高
T.O. 睇 咩 睇 到 咁 肉 緊 呀 ?
 
踩場篇

 

大咬篇

 

桌球篇

~~完~~

 

 
 
下一個 >