Menu Content/Inhalt
首頁 arrow 釣遊 arrow 艇釣釣遊 arrow 大澳艦釣

誰在線上

線上沒有任何訪客

線上人數

大澳艦釣 列印 E-mail
作者 T.O.   
1999/12/12, 星期日
大 澳 艦 釣
活 動 日 期 :  1999 年  12 月 12 日 (日)

 
兩 斤 黑  & 鱸 仔
日期 : 12/12/1999
時間 : 早水
地點 : 大澳 (T.O. )
人物 : 又係果幾個 

今次T.O.之旅發起人係由沙田仔搗起....
大家都係諗住釣鱸..所以沙田仔買左大蝦....

我地一早5點起身去嘆早茶..嘆完後...
預備一齊釣具...出發啦....
出到釣點....個個都開始釣啦...
但係個個都係用自己的釣法各有所好...

係得我同我大佬係用釣鱸釣組....
加上每人用o既釣法都唔同.....所以釣到o既魚都係小魚..
多數係"滑"仔上釣....如果係咁落去...今次重唔蕉蕉...

就係果陣...又有一艘快艇駛近...哦...原來係識得o家..
咁為了分散投資...我就過艇啦...
就係咁我同大家分開釣啦....
係果朝....都有十幾艘艇一齊釣魚....
係我左近o既艇都起到鱸...

唉!....都係無運到啦.....D鱸唔食我隻蝦都無計...
特然隔離隻艇又中魚...嘩!...上水都有十二三斤...
有無搗野呀...隔離隻艇同我地隻艇相差唔夠2-3尺
今次真係無運到.....

釣下釣下....我感到有魚食餌...但係唔似鱸魚...
哦....原來係條差唔多2斤o既黑立....
條黑立都唔好彩啦...食隻3-4吋大蝦..
跟住又起條鱸仔....都好....唔使白果....嘻

 
 
< 前一個   下一個 >