Menu Content/Inhalt
首頁 arrow 知識 arrow 釣魚趣談&怪談 arrow 釣魚趣談 - 大海撈針傳奇

誰在線上

線上沒有任何訪客

線上人數

釣魚趣談 - 大海撈針傳奇 列印 E-mail
作者 電波釣魚網   
2000/05/05, 星期五
大海撈針傳奇
(by Stanley Pang @ May 2000)

事 情 發 生 於 去 年 既 夏 天 , 小 弟 跟 友 人 往 西 隧 地 盤 夜 釣 , 朋 友 玩 投 , 自 己 搞 磯 , 各 分 別 站 於 相 距 數 十 米 的 石 排 上 。 當 晚 水 流 湍 急 , 誘 餌 話 咁 快 就 付 諸 流 水 , 見 朋 友 投 釣 都 有 魚 上 o下 , 自 己 就 石 狗 幾 條 , 最 終 都 認 唔 住 改 磯 轉 投。

見 多 左 枝 螢 光 棒 , 咁 順 手 夾 埋 上 去 條 子 線 上 面 , 試 下 會 唔 會 引 到 多 D 魚 啦 ; 第 一 投 , 大 大 話 話 都 有 五 六 十 米 , 殊 不 知 一 陣 就 比 D 流 沖 到 鉤 石 , 仲 鉤 到 實 一 實 添 , 扯 兩 扯 , 四 號 子 線 斷 埋 , 見 咁 唔 "老 黎" , 都 係 執 野 返 去 和 朋 友 吹 吹 水 算 喇 。

吹 水 過 程 中 , 朋 友 都 起 過 兩 三 條 魚 , 釣 多 一 陣 , 朋 友 都 話 走 人 , 見 佢 一 手 一 手 咁 捲 番 D 絲 , 突 然 , 鉤 左 石 喎 , 扯 兩 扯 , 又 攪 得 番 啦 喎 , 攪 下 攪 下 ........攪 下 攪 下....... 差不 多 收 盡 咁 滯 , 嘩 ! 咩 黎 架 , 曉 發 光 既 , 好 似 吊 住 左 枝 螢 光 棒 喎 , 點 解 個 海 無 端 端 彈 D 咁 既 野 出 黎 既? 上 到 岸 .....,見 到 佢 個 鉤 o岩 o岩 鉤 住 另 一 個 鉤。

咿! 點 解 個 鉤 咁 熟 口 面 既 , 點 解 仲 有 人 好 似 我 咁 o係 個 鉤 上 面 掛 個 螢 光 棒 既 ? 原 來........

根 據 我 小 學 讀 過 個 本 成 語 手 冊 , 佢 話 大 海 撈 針 係 比喻 事 情 難 辦 , 但 係 , 我 個 friend 就 話 , 唷 , 大 海 撈 針 , 容 咩 易 呀!

 
 
< 前一個   下一個 >