Menu Content/Inhalt
首頁 arrow 知識 arrow 精華文章 arrow 騎哩筏與小黃腳

誰在線上

線上沒有任何訪客

線上人數

騎哩筏與小黃腳 列印 E-mail
作者 拉丹   
2000/05/05, 星期五
騎哩筏 與 小黃腳
(照 片 & 資 料 提 供 Le' Dan @ May 2000)

好多釣友都知道 Le' Dan 最近整左支好騎哩既筏竿仔。果支騎哩筏仔總長度唔夠一米長,係由炸左既手竿改裝而成,用以釣魚仔極之好 Feel 。中左魚之後支竿唔單只 U 晒 ,簡直可以用個掉轉既 J 字黎形容。除左手持絞仔果個位硬小小之外,支竿既竿身好似成條蛇咁,中左魚之後好鬼好feel。 
 

 

 

 

 

 

 

成 Set 竿最貴既部份,可以講係話個橫絞仔,佢既價值係支竿既三、四倍,都值幾十蚊咖 ! 嘿~~嘿~~! 所以要搵條失手繩扣實個橫絞仔以防萬一 (如圖示),夠晒盞鬼兼騎哩。

騎哩筏面世後因長度所限,很難找到合適的釣場使用,真是苦無用武之地。 直至上星期六 (27/05),le'Dan 同青蛙兩條友仔上左東廊低,先初嘗中魚滋味。

第一條中既係 3-4" 釘公,食埋黎果下非常好 feel ,成支竿 dup 晒,發揮 "J-調子" 既特點。笑到阿 Le' Dan 都收唔到絲,笑停左之後先慢慢收上黎。 之後青蛙見咁過隱,又立左去釣下,佢都中左幾條泥同石狗,玩到佢愛不釋手。佢仲笑支竿話中手板魚都唔知頂唔頂到添! 青蛙佢太睇晒小騎哩筏既殺氣同威力喇!

冇耐之後,青蛙用支騎哩筏釣下釣下,突然有一下好勁既魚訊。佢一抽,跟本抽唔郁,當時佢以為 Kick 石。之後佢就慢慢收絲,臨到水面果陣青蛙 哇~哇~哇~ 咁大叫左出黎,之後再的條魚上水,原來係一條6兩既黃腳。當時Le' Dan 同青蛙都難以置信,平時釣到 D 咁既Size 既魚仔跟本冇乜驚喜,不過用一支咁騎哩既騎哩筏,居然可以釣到佢上黎,真係天冇眼! 

結果,支騎哩筏再添殺氣,而且成為 Le'Dan 既心愛釣具之一。
 


騎哩筏的前世今生 : 

騎哩筏既前身係一支價值人民幣廿蚊既 9尺手竿,已經中過唔小手板或以下既魚仔,極具殺氣,早已經番晒老本。支手竿Certify 既原因係 Le' Dan 試圖挑戰果支手竿既極限,佢抱著炸左罷就既心態,居然去釣魚排抽獎池入面果D 斤幾兩斤既青鱸。 結果Le' Dan 烏底身死就難就都頂唔到條魚,而果條青鱸一手都都唔比阿 Le' Dan,完全當支手竿冇料到,自己好瀟灑咁水入面慢游。

最後 Le' Dan 阿青蛙極度遊說之後,大力一抽。果支手竿就炸左尾段既三尺,於是Le' Dan 再抽住支斷左既 六尺手竿再頂多兩下,最後都係斷絲收場。 

支手竿已經炸左,而且只係得番六尺咁上下,但係仲可以再用。有一次 Le' Dan 向朋友展示該手竿柔軟度既時間,唔覺意又炸多左兩尺幾。到左果一刻,果支手竿只係得番三呎幾。 最後,更被阿Le' Dan 改成為筏仔,成支筏竿仔都唔夠一米長。

竿身既導環,係用十幾粒投釣用既膠珠,套入隨螢光棒附送既膠管,再滴幾滴 AA 膠固定位置,出絲都幾順咖! 而竿頭最前果個導環,係用一個三號投釣勾既勾柄,用水喉膠布包實再滴幾滴AA 膠固定位置。 至於個絞就只係用繩綁實係竿尾,不過都幾實淨。 成Set騎哩筏連絞加埋都唔使一舊水,認真抵玩。

 
 
< 前一個   下一個 >